We review products so you don't have to.

IP là thuật ngữ bạn được nghe rất nhiều khi tìm hiểu về mạng thông tin. Thông thường, IP được chia thành IP tĩnh và IP động. Địa chỉ IP cho máy tính cá nhân và các thiết bị di động khác thường được router tự động gán bằng giao thức DHCP. Tuy nhiên việc […]

Continue reading

© Designed by DJMiMi